Slottsbråk kan stå Järfälla dyrt

Görvälns slott AB och Järfälla kommun fortsätter att tvista. Nu kan en medlare kopplas in.

Skattebetalarna riskerar att få punga ut miljoner för slutnotan.

Tvisten mellan Görvälns slott AB och Järfälla kommun har pågått sedan mars 2010.

Görvälns slott AB tog över driften av slottet 2008. Enligt ett avtal med kommunen, som äger slottet, har bolaget renoverat slottet och övriga byggnader. Men enligt Görvälns slott AB har renoveringsarbetet försenats på grund av kommunen.

Bolaget anser sig på grund av förseningarna ha lidit skada för att man fått tacka nej till ett stort antal bokningar.

Enligt ett protokoll i Attunda tingsrätt från maj 2011, begärde bolaget 13,8 miljoner kronor för utlägg vid renoveringen, ett belopp som senare justerats till drygt 8 miljoner kronor.

Vid förlikningsförhandlingen förra året kunde parterna inte komma överens.

Järfälla kommun har tidigare sagt nej till att betala något över huvud taget.

Kommunen har svarat att Görvälns slott AB gjort teoretiska beräkningar som kommunen inte kan gå med på. Bolagets beräkningar är orimliga och ger för höga siffror, ansåg kommunen.

I ett justerat yrkande som lämnades in till domstolen i november 2011, hade kommunen ändrat sin formulering angående ett belopp och sa att 1 445 000 kronor kan anses skäligt.

Ann-Christine Johansson, Järfälla kommuns advokat, säger att kommunen inte har gått med på någonting.

Varför har kommunen angivit då ett belopp?

– Man gör så i en tvisteförhandling. Vardera part har en uppfattning om vad beloppet uppgår till. Däremot bestrider vi skadeståndsskyldighet, säger Ann-Christine Johansson.

Kommunen har sedan tidigare ställt sig positiv till att en medlare tar över.

Ann-Christine Johansson tror att parterna kan mötas i en förhandling i domstolen i början av 2013.

– Hur det slutar vet vi inte än, säger Ann-Christine Johansson.

Lokaltidningen Mitt i har sökt advokaten som företräder Görvälns slott AB i tvisten. Tidigare har bolaget sagt sig intresserat av en medlare. Bolaget hade fram till måndagen på sig att lämna besked till tingsrätten.