Slukhålsbadet – politikerna kräver exakt renoveringspris

På Erstaviksbadets havsbotten finns i dag slukhål som gör det riskfyllt, för att inte säga livsfarligt, att bada på badplatsen. Tidigast efter årsskiftet väntas ett nytt förslag finnas klart om renoveringen av Erstaviksbadet.
På Erstaviksbadets havsbotten finns i dag slukhål som gör det riskfyllt, för att inte säga livsfarligt, att bada på badplatsen. Tidigast efter årsskiftet väntas ett nytt förslag finnas klart om renoveringen av Erstaviksbadet.
Havsbotten på Erstaviksbadet är gyttjig och på havsbotten ligger sedan flera år en fiberduk som skydd mot att badande ska trampa ner i gyttjan och sjunka ner i slukhål.
Havsbotten på Erstaviksbadet är gyttjig och på havsbotten ligger sedan flera år en fiberduk som skydd mot att badande ska trampa ner i gyttjan och sjunka ner i slukhål.
Tidigast efter årsskiftet väntas ett nytt förslag finnas klart om renoveringen av Erstaviksbadet.
På badets havsbotten finns i dag slukhål som gör det riskfyllt, för att inte säga livsfarligt, att bada i Erstaviksbadet.
Politikerna vill nu ha ett mer konkret kostnadsförslag vad en upprustning av badet kan kosta.

Lokaltidningen Mitt i Nacka skrev i måndags om Erstaviksbadet och behovet av att rusta upp badets havsbotten.

Havsbotten är gyttjig och på havsbotten ligger sedan flera år en fiberduk som skydd mot att badande ska trampa ner i gyttjan och sjunka ner i slukhål.

Politikerna i natur- och trafiknämnden har fått två förslag presenterade av tjänstemännen om hur badet kan rustas. Båda förslagen har skickats tillbaka till tjänstemännen för vidare utredning.

– Det är för att det som kommer att krävas är en stor insats. Är det det här vi ska gör, är det rätt investering eller finns andra möjligheter, säger Gunilla Grudevall–Steen (L), nämndens ordförande.

Politikerna avvaktar nu ett nytt förslag av tjänstemännen.

– Tjänstemännen ska titta närmare på de förslag som har presenterats. Hittills har de bara hört sig för vad det kan kosta. Nu vill vi att de räknar på det.

Tidigare förslag talar om en kostnad på upp till sex miljoner. Kan det kosta så mycket?

– Det är det vi inte vet, det kan bli dyrare eller billigare, även om inget talar för att det blir billigare. Vi vill ha en summa som visar på hur mycket det verkligen kostar, säger Gunilla Grudevall–Steen.

Kan ni stänga badet om ni inte är nöjda med det nya förslaget?

– Om det blir farligt måste vi göra det.

Fiberduken som ligger på havsbotten har en livslängd på mellan fem och åtta år. Ovanpå fiberduken måste sand placeras för att tynga ner fiberduken, sand som enligt Grudevall–Steen både är dyrt och svårt att få tag på.

Efter årsskiftet räknar Grudevall–Steen med att de har ett nytt förslag att ta ställning till.

Har fler utomhusbad i Nacka liknande sjöbotten?

– Inte vad jag vet, inget som tjänstemännen har sagt. Så här ser det inte ut på andra bad, säger Grudevall–Steen.

 

Läs mer: Erstaviksbadet – Nackas eget slukhålsbad.