Slussen bevaras med ny plan

Nya Slussen fick avslag i mark- och miljödomstolen i december. Just nu förbereder sig Stockholms stad på att överklaga domen.

Samtidigt presenteras ett nytt förslag, en plan B.

Plan B är en utredning gjord av en grupp arkitekter, konstruktörer, vattenexperter, trafikplanerare och ekonomer, och som bygger på att behålla den ursprungliga konstruktionen från 1935 på helt volontär basis.

Detta förslag skulle kosta mellan fyra och fem miljarder kronor, alltså hälften så mycket som förslaget Nya Slussen.

Bussterminalen skulle enligt denna plan fortsatt ligga under Skeppsbron och Stadsgårdsleden i stället för att sprängas in i en underjordisk hall.

– Nu är det dags att ta tag i det här projektet. Man kan inte vänta längre och nu när den förra planen är borta har man inget annat val än att använda den existerande detaljplanen, säger Tor Edsjö, ordförande för Slussen plan B.

För Nacka- och Värmdöborna skulle plan B:s bussterminal betyda kortare byten mellan buss och tunnelbana. Dessutom skulle genomförandet av detta förslag inte ge några större störningar i trafiken, menar Tor Edsjö.

Både finansborgarrådet Sten Nordin (M) i Stockholms stad och Stockholms läns landshövding Chris Heister besökte Plan B:s utställning på Konstakademin i slutet på januari.

– Sten Nordin är en vänlig person, men han sitter ju i en lite knepig situation eftersom man har satsat så mycket på projektet, men jag tror att han förstår problemet, säger Tor Edsjö.

I en debatt i landstingsfullmäktige i förra veckan uttalade sig flera emot förslaget Nya Slussen. Centerpartiets Hans Lindqvist från Värmdö gick ett steg längre och argumenterade för plan B.

För några veckor sedan träffade Slussen Plan B även Stockholms skönhetsråd och dess ordförande Anders Bodin. Han tycker att det finns många positiva aspekter med utredningen:

– Inte minst positiva var vi till lösningen på Nacka-Värmdöresenärernas situation under byggnationen.

Stockholms stad har beviljats anstånd av Svea hovrätt till den 22 mars med att komma in med sitt överklagande av mark- och miljödomstolens dom.