ANNONS

Slussen får nu värre trängsel än någonsin

Angela Ljungkvist går över östra bron i Slussen varje dag för att ta sig till jobbet, men kommer efter den stora trafikomläggningen vid midsommar hoppa av i Gamla stan i stället
Angela Ljungkvist går över östra bron i Slussen varje dag för att ta sig till jobbet, men kommer efter den stora trafikomläggningen vid midsommar hoppa av i Gamla stan i stället
Brukar du åka genom Slussen? Välj andra vägar om du kan. Nästa vecka stängs östra bron av – vilket leder till värre trängsel än någonsin.

– De tre närmsta åren får man stålsätta sig. Jobba hemifrån en dag i veckan om du kan, säger Eva Rosman, kommunikatör för nya Slussen.
ANNONS

Vid Slussen är det redan nu minst sagt rörigt. Men snart blir det ännu värre.

Vid midsommar stängs den östra bron vid Slussen av för all trafik – för såväl bilar, som bussar, cyklar och fotgängare.

Det innebär att alla som ska från Söder till Gamla stan måste samsas på den västra bron, som byggts temporärt där Kolingsborg tidigare låg.

– Då kommer vi att börja med att riva den östra bron, säger Eva Rosman, kommunikatör för nya Slussen.

För innerstadsbussarna innebär detta en stor omställning. Katarinavägen stängs av och Folkungagatan kommer att bli Söders nya bussgata – med bussar upp till var 35:e sekund.

Blåbussarna 2 och 3, de röda bussarna 53 och 76 och nattbussar kommer att få nya linjesträckningar. Stadsbussarna kommer ledas om via Folkungagatan och Söderledstunneln, vidare till Södermalmstorg.

– Det har inte setts något annat alternativ till att leda om busstrafiken, säger Eva Rosman.

Förutom att trafiken ökar runt Medborgarplatsen blir en annan konsekvens att det inte längre kommer att gå att byta körfält i Söderledstunneln. Fysiska hinder ska ställas upp för att förhindra bilister att göra filbyten.

Götgatan, i höjd med Medborgarplatsen, har de senaste veckorna förberetts för den nya busstrafiken vilket lett till avstängningar av vägbanan. Flaggvakter har hotats och spottats på av arga trafikanter som haft problem att komma fram. Men efter att detta uppmärksammats i media har situationen för vakterna blivit något bättre, enligt Eva Rosman.

ANNONS

Cyklisterna kommer efter midsommar inte längre att kunna cykla hela vägen genom Slussen. Mellan Katarinavägen och Södermalmstorg kommer det bli stopp och cyklar måste ledas.

– Det är inte möjligt att göra det så brett så man får plats med både gång- och cykelbanor på ett säkert sätt, säger Eva Rosman.

Rekommenderar du trafikanter i Slussen att ta andra vägar?

– Ja, gärna, om man inte ska just till Slussen. Kan man resa andra vägar eller vid andra tidpunkter så gör det. Jobba hemifrån en dag i veckan, om du kan det.

De kommande ombyggnaderna av Slussenområdet kommer att märkas – mer än någonsin.

– De tre närmsta åren får man stålsätta sig. Det kommer att bli kännbart, säger Eva Rosman.

Fakta

Slussen efter midsommar

Cyklar:

Cyklister kan fortfarande ta sig fram i Slussenområdet, men får räkna med annorlunda vägar. Cyklar måste ledas från Katarinavägen till Södermalmstorg.

Gående:

Fotgängare kan fortfarande ta sig fram, men får räkna med annorlunda vägar. Var uppmärksam på skyltning.

Kollektivtrafik:

Blåbussarna nummer 2 och 3, de röda bussarna 53 och 76 och nattbussarna får nya linjesträckningar de närmsta tre åren. Nya busshållplatser sätts upp vid Södermalmstorg och Medborgarplatsen. Stadsbussarna kommer ledas om via Folkungagatan och Söderledstunneln, vidare till Södermalmstorg.

Saltsjöbanan får slutstation i Henriksdal från 22 augusti och slutar gå hela vägen in till Slussen. Bussar kör resenärerna sista biten in till Slussen. Trapporna ut mot Slussenområdet stängs.

Bilar:

Katarinavägen stängs av i höjd med infarten till Slussengaraget. Det kommer fortfarande gå att parkera i parkeringshuset.

Sista sträckan av Skeppsbron stängs av för bilar – även taxibilar. Biltrafik hänvisas till Munkbroleden.

Söderledstunneln blir till lokalgator, vilket innebär att det inte längre går att byta fil.

Samtliga trafikanter:

Östra bron stängs av från och med 24 juni fram till 2019.

Nya Slussen står klar 2026.

Källa: Källa: Slussenprojektet