Slussen kan få en Feskekörka

Det är dags att tänka på hur handelsplatsen vid det nya Slussen ska se ut. Moderaternas Joakim Larsson vill flytta dit Söderhallarna, och dessutom ha en fiskmarknad.

Och han ser ut att få gehör för sina förslag.

Att det ska finnas gott om butiker när Slussen har byggts om är redan bestämt. Nu föreslår Joakim Larsson att Söderhallarna flyttar dit.

– Det nya Slussen ska fyllas med innehåll. Staden har fattat beslut om en handelsplats och Slussen har ett uppenbart bra läge som kollektivtrafikpunkt. Det har varit diskussioner om det ska vara en galleria eller annan handel. Så låt oss utreda om det här är en bättre plats för saluhallen.

Än finns inga färdiga planer för den nya handelsplatsen och den kan tidigast öppna 2023. Exploateringskontoret tycker ändå att idén är så pass intressant att de vill se den som ett tänkbart alternativ när planerna börjar ta form.

– Det är ju jättepositivt, säger Joakim Larsson. Det är precis det som är syftet. Att föra in diskussionen så att man kan se framåt.

Jan Valeskog (S) som nu är ordförande i nämnden, säger att det redan inletts diskussioner om hur Söderhallarna ska utvecklas.

– De har ekonomiska problem och vi behöver också pengarna för att renovera Forsgrénska badet som kommer att kosta mycket pengar. Men det är angeläget att saluverksamheten finns kvar. Vi har redan beslutat om att påbörja en utförsäljning av fastighetsdelen som staden delvis äger, Atrium Ljungberg äger den andra delen.

Joakim Larsson föreslår också en fiskmarknad vid Slussen.

– Vi hade en diskussion i flera år om var man kan sälja lokal fisk som inte behöver åka över Göteborg. Nu finns den i Sturegallerian. Men det jag vill utreda är en marknad på Slussen. Det har ju funnits sådana historiskt både på Kornhamnstorg och Rysstorget.

Också det tycker exploateringskontoret är en god idé.

– Syftet med att ha en handelsplats vid Slussen är att främja stadslivet och göra det trivsamt. Men de långa transporterna tror vi inte löses på det här sättet, säger Pia Ström Sjöberg som handlagt ärendet.

Fisk från Stockholms vatten tar en omväg över fiskauktionen i Göteborg innan den kommer tillbaka till våra fiskdiskar. För att korta transporterna behövs en auktion i Stockholmsområdet.

Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson tror därför att det behövs en riktig fiskauktion här.

– Då skulle logistik och prissättning bli mycket lättare. Den skulle kunna bli verklighet redan 2016. Och då finns också förutsättningar för en stor fiskmarknad vid Slussen. Vi behöver bryta Västkustens monopol över fiskhandeln. Jag vet att både restauranger och konsumenter efterfrågar det. För det är svårt att få tag på riktigt bra fisk i Stockholm.

Jan Valeskog tycker det är lite tidigt att uttala sig.

– Det kommer att finnas många kreativa förslag och idéer. Men det är viktigt att det blir något som är uppskattat av stockholmarna.

Exploateringsnämnden sammanträder på torsdag.

Om Moderaternas förslag får gehör flyttar Söderhallarna till Slussen – som dessutom kan få sin egen fiskmarknad, som Feskekörka i Göteborg. Exakt var marknaden skulle placeras är dock ännu inte bestämt.

Fakta

Söderhallarna kan säljas ut

Staden äger och förvaltar saluhallarna genom fastighetsnämnden.

I dag stänger Söderhallarna klockan 18 på vardagar och 16 på lördagar. På söndagar är det stängt.

Hyrorna sätts i förhandling med handlarna och enligt fastighetschef Carina Jonsson är de på marknadsmässiga nivåer.

Joakim Larsson (M) har lagt ett förslag om att stadens saluhallar, däribland Söderhallarna, ska säljas till privata aktörer.

Frågan tas upp på exploateringsnämndens möte nu på torsdag.