Min lokala hjälte

Slussen prövas på nytt i domstol

Det är inte klart när det slutgiltiga beslutet om detaljplanen tas.
Det är inte klart när det slutgiltiga beslutet om detaljplanen tas.

Stockholm Beslutet om huruvida nya Slussen ska byggas eller inte kommer att prövas, beslutade Mark- och miljööverdomstolen i förra veckan. Men det slut­giltiga beskedet om detaljplanen godkänns eller inte dröjer.

– Vi kommer att göra upp en tidsplan så snart som möjligt, men jag kan inte säga i dagsläget när det blir, säger Gunilla Stener, föredragande jurist på Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljödomstolens beslut överklagades även av flera privatpersoner och föreningar, men de beviljades inte prövningstillstånd eftersom man i flera fall ansåg att de redan hade fått rätt i och med att detaljplanen upphävts.