Slussenarbetet redan igång

Nu har arbetet med Nya Slussen dragit igång på allvar. Fram till nästa sommar kommer bland annat Kolingsborg att rivas, en tillfällig bro ska byggas och bron som leder ner till Munkbron ska rivas.

Detaljplanen för Slussen antogs redan 2011, men på kommunfullmäktiges möte förra måndagen sa majoriteten av partierna ja till planerna på Nya Slussen och budgetökningen från åtta till tolv miljarder kronor.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) var nöjd med beslutet.

– Det är ett viktigt beslut för Stockholm och det känns mäktigt att få vara med och ta det. Projektet kommer att påverka många människor och prioritera kollektivtrafik, gående och cyklister – och det är inte dag försent. Nuvarande Slussen håller helt enkelt på att rasa ihop.

Ombyggnationen av Slussen kommer att pågå i omkring tio år framöver, och det är framförallt under de fyra närmaste åren som arbetet kommer att märkas av i trafiken. I torsdags fick rivningsentreprenören tillgång till Kolingsborg.

– Den här veckan kommer det förmodligen att dra igång på allvar. Det som händer först är att Kolingsborg rivs, och vi påbörjar arbetet med att bygga en tillfällig bro som leder ner till Munkbron där all trafik ska gå från och med nästa sommar. Då börjar vi riva bron som går till Skeppsbron, säger Eva Rosman, informatör för Nya Slussen.

I januari nästa år kommer arbetet med att bygga en ny vändplats för bussarna på Katarinavägen att påbörjas.

Efter årsskiftet kommer man inte kunna åka över Slussen via Katarinavägen.

– Gång- och cykeltrafikanterna kommer att beröras minst. De kommer att komma fram längs vägen under hela tiden. Bil- och busstrafik kommer att behöva vända vid OK-garaget och ta en annan väg, säger Eva Rosman.

2025 väntas Slussen stå färdig.

Fakta

Det här händer vid Slussen

2015: Kolingsborg rivs

2016: Östra bron stängs

2018: Arbetet med bussterminalen börjar

2019: Huvudbron klar

2022: Slussanläggningen är klar och man kan slussa båtar igen

2023: Bussterminalen är klar

2024: Trafikanläggningen är klar

2025: Slussen är färdigbyggd