Slussenbygget påverkar trafiken i sommar

I sommar stängs Skeppsbron för biltrafik i båda riktningar. Katarinavägen stängs för bil och buss och östra bron mellan Stadsgården och Gamla stan rivs.

– Det är bäst om man tar ett annat färdmedel än bil, säger Stockholm stads trafikdirektör Jonas Eliasson.

Sommar brukar innebära en rad trafikarbeten och begränsad framkomlighet i Stockholm. Den här sommaren kommer Slussenbygget att påverka en hel del.

– Det här är byggen som krävs för att klara Stockholms tillväxt och framkomlighet, säger Jonas Eliasson.

Det meddelades på en presskonferens på tisdagen om trafikförbättrande åtgärder 2016.

Biltrafiken vid Slussen kommer att begränsas så pass mycket att Stockholm stads trafikdirektör Jonas Eliasson rekommenderar att lämna bilen hemma om man ska passera området.

– Det är bäst om man tar ett annat färdmedel än bil om man ska ta sig förbi här, säger han.

Detta kommer att ske i sommar:

* Östra bron rivs, vilket leder till att det inte kommer att vara någon koppling mellan Stadsgården och gamla stan.

* Katarinavägen stängs av för bil och buss, det kommer att finnas en ramp för gång och cykel.

* Skeppsbron stängs för biltrafik i båda riktningar – den kommer endast att vara öppen för buss, godsleveranser, cykel och fotgängare.

Den begränsade framkomligheten runt Slussen kommer att öka belastningen på andra vägar i området.

– Det kommer att bli ökad biltrafik på andra vägar, så andra områden kommer att påverkas, säger Jonas Eliasson.