Slussenpendlare – så ska ditt liv förenklas

Påstigning på bussarna både fram och bak. En ny asfaltsbeläggning. Så hoppas SL och Stockholm stad att kunna minska bussköerna vid Slussen vid rusningstid.
Påstigning på bussarna både fram och bak. En ny asfaltsbeläggning. Så hoppas SL och Stockholm stad att kunna minska bussköerna vid Slussen vid rusningstid.
Påstigning på bussarna både fram och bak. Ny beläggning. Intrimningsåtgärder är på gång vid Slussen som ska underlätta för busspendlare från Nacka och Värmdö.

Och om fyra, eller fem år, kan kanske en sedan decennier igenbommad tågstation tillfälligt öppnas för tågtrafik igen, för att låta tågen på Saltsjöbanan få ändhållplats där istället för i Henriksdal.

Såväl SL som Stockholm stad har fått in synpunkter om hur busstrafiken till Slussen fungerar efter att Slussen börjat byggas om.

– Det är rätt mycket synpunkter. Många tycker att det är besvärligt, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig vid Stockholm stad.

Saltsjöbanans tåg går inte längre hela vägen till Slussen utan stannar i Henriksdal, med följd att ett ökat antal ersättningsbussar från Henriksdal får trängas med ordinarie busstrafik från Nacka och Värmdö, på ett alltmer begränsat utrymme i takt med att Slussen byggs om.

En vanlig vardag reser närmare 13 000 personer från Nacka och Värmdö buss till eller från Slussen. Och vid rusningstid, som enligt SL inträffar mellan klockan 07.40 och 08.40, går 190 ordinarie bussar från Nacka och Värmdö till Slussen. Till det kommer nu ersättningsbussarna för avstängda Saltsjöbanan, bussar som går var tjugonde minut.

Enligt Eva Rosman går det inte att ge bussarna fler körfält på Stadsgården än de redan har i dag. Busstrafiken är dessutom störningskänslig när den kör på Stadsgården. En trafikolycka i Södra länkentunneln förra veckan gjorde exempelvis att fler bilister valde att köra via Stadsgården, med ökade köer som följd.

– Så fort det händer något i trafiken märks det direkt, säger Eva Rosman.

Köbildningen har skett främst mellan klockan 08.15 och 08.50, men Eva Rosman säger att redan i fredags förra veckan märkte SL att trafiken flöt på bättre.

SL arbetar för närvarande med att krympa restiderna för busspendlarna. Bland annat ska bussresenärer få stiga på bussarna både fram och bak i bussen, för att bussarna ska fyllas snabbare.

Asfaltsbeläggningen på terminalområdet vid Slussen ska även förbättras, vilket ska göra att bussförare inte behöver köra långsamt på grund av dålig beläggning.

Med de här intrimningsåtgärderna, som kommer att ta en eller ett par veckor i anspråk, hoppas Stockholm stad och SL att busspendlandet ska bli mer drägligt.

Fortfarande kommer dock inte restiden att nå ner till den tid det tagit att åka exempelvis med Saltsjöbanan från Nacka till Slussen. Förra veckan uppgav resenärer att restiden från Henriksdal till Slussen var den dubbla jämfört med tågen på Saltsjöbanan, enligt Eva Rosman. Efter ovan intrimningsåtgärder tror SL att restiden blir ungefär åtta minuter längre jämfört med tåg.

Möjligen är fler åtgärder på gång för att underlätta för pendlarna, åtminstone för de som kommer från Nacka och åker tåg med Saltsjöbanan. SL tillsammans med Stockholm stad utreder för närvarande möjligheten att öppna en sedan decennier avstängd tågstation för Saltsjöbanans tåg, en station som ligger i höjd med Birkaterminalen.

Stationen har varit stängd för trafik i 30 år och är i dag för nedgången för att öppna för trafik, området där stationen ligger är dessutom ett arbetsområde.

– Det är inte möjligt att ta in trafik dit, säger Eva Rosman.

SL håller nu tillsammans med Stockholm stad på att utreda om den gamla stationen trots allt ska kunna öppnas och bli ny slutstation istället för Henriksdal.

Tidigast 2018, när en ny temporär bussterminal ska stå klar på Stadsgården, kan staden och SL lämna besked om det är aktuellt att öppna stationen, i så fall kan det enligt vad SL uppger ske tidigast 2020, eller 2021.

Skulle stationen öppnas kommer tågresenärerna att få gå en 500 meter lång sträcka till och från Slussen.