Nu är det slut med dofterna i Täby centrum

Ingen mer doftsättning i Täby centrum.
Ingen mer doftsättning i Täby centrum.
Efter en flera år lång rättsprocess har högsta instans nu beslutat att Täby centrum inte får spruta ut dofter vid entréer och toaletter.
– Det känns bra att vi fick en ordentlig prövning, säger Malin Lindkvist på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Det har varit en långdragen rättsprocess kring doftsättningen i Täby centrum. Sedan 2013 har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fått in fyra klagomål om doftsättningen i centrumets kring fler entréer. Personer upplevde doftsättningen som påträngande och kväljande och att man fick svårt att andas. Nämnden beslöt därför den 22 april 2015 att centrumet skulle upphöra med dofterna.

– Får vi in klagomål måste vi hantera det enligt miljöbalken. Och i det här fallet bedömde vi att det var en olägenhet då de som är doftkänsliga mår väldigt dåligt av detta, säger Malin Lindkvist på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Centrumchefen om doftförbudet i Täby Centrum

 

Täby centrum överklagade

Men centrumets ägare Unibail-Rodamco ville fortsätta då de menade att doften uppfattas som positiv för de flesta besökarna och att den bland annat hjälpte till att dölja röklukt vid ingångarna. De menade också att koncentrationen var låg och att dofterna inte varit farliga på något sätt. De överklagade därför beslutet till länsstyrelsens, men de gick på nämndens linje.

Nu är det slut med dofterna i centrumet. Foto: Ulrika Lind

De överklagade då till mark- och miljödomstolen – där fick Unibal-Rodamco rätt. De menade att doftsättningen skedde i låga doser, var lågallergen och att doftsättning inte användes vid alla entréer och toaletter.

Ökar konsumtionen

Rätten tog också i beaktande de ekonomiska aspekterna av doftsättningen då det ingår i centrumets marknadsföring. Enligt bolaget ökar dofterna konsumtionen, reducerar stress samt påverkar besökarna positivt då det döljer andra sämre lukter.

Vi försökte göra vad vi kunde för att få ärendet ordentligt prövat

Fick rätt i högsta instans

Men Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd gav sig inte utan överklagade beslutet till högsta instans: Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi försökte göra vad vi kunde för att få ärendet ordentligt prövat, säger Malin Lindkvist.

Nu vände man igen. Den högsta instansen beslöt i slutet av december att förbjuda doftsättningen i centrumet.

– Det känns bra att vi fick en ordentlig prövning. Vi visste inte vad utslaget skulle bli, det kunde ha blivit ett annat utfall. Men det viktiga nu är att vi fått en ordentlig prövning.

Centrumchefen om doftförbudet i Täby Centrum