Slut på konsultröran vid Karolinska

Underlag för fakturor diariefördes inte.
Underlag för fakturor diariefördes inte.
Nu ska det vara slut på konsultskandaler vid Karolinska universitetssjukhuset. En revision krävde åtgärder, och nu är de genomförda, enligt sjukhusdirektör Melvin Samson.

Karolinska universitetssjukhuset har tagit fram rutiner för hur man ska göra vid upphandling av externa konsulter. Detta sedan stora brister uppmärksammats inför och under inflyttningen till Nya Karolinska i Solna, bland annat i DN.

Det konsultföretag som anlitats, Boston Consulting Group, har fakturerat sjukhuset 257 miljoner kronor sedan 2011, varav fakturaunderlag saknats för 57 miljoner, enligt DN.

Ska hålla koll på jäv

En internrevision tillsattes i december 2017. En månad senare levererades den och nu meddelar sjukhusdirektör Melvin Samson i ett pressmeddelande att ett åtgärdspaket införts.

Bland annat ska roller och ansvar bli tydligare, fakturor på tjänster inom ramavtal attesteras av sjukhusdirektören och jävsdeklarationer finnas vid konsultupphandling.

Underlag för fakturor hittade

Dessutom ska alla handlingar diarieföras. Om så hade skett hade inte specifikationer för fakturor på 57 miljoner kronor saknats.

Dokumentationen hade inte lagrats systematiskt och centralt, enligt pressmeddelandet, och specifikationerna har nu hittats.

Dessutom har en tjänst som compliance officer utlysts vid sjukhuset. En sådan har till uppgift att se till att organisationer efterlever lagar och regler.

 

Fakta

Dyrt sjukhusbygge

Beslut att bygga Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna togs 2008.

Bygget finansieras genom ett så kallat OPS-avtal. Landstinget är beställare och en privat part utförare.

Hade landstinget byggt själva och lånat pengarna hade det blivit billigare.

Slutnotan för bygget har beräknats till cirka 23 miljarder, och till 61 miljarder inklusive drift till 2040.

Konsultbolaget Boston Consulting Group (BCG) anlitades för att hjälpa till med inflytt och organisation, något som har kantats av praktiska och tekniska problem, bland annat med it-systemet.