Slut med sortering av skräp i mörkret

Glasflaskor, burkar och tidningar kommer snart inte behöva sorteras på dunkla grusplaner.

En handfull återvinningsstationer i Nacka ska nu rustas med asfalt och ny belysning.

Fem återvinningsstationer, alla på kommunens mark, håller på att detaljplaneläggas. Detta för att marken ska kunna fortsätta att vara avsatt för återvinningsstationer, berättar Katarina Södergren, handläggare i Nacka kommun.

Att stationerna inte rustats upp tidigare hänger ihop med att platserna inte varit detaljplanelagda, och att byggloven därmed varit tidsbegränsade.

Företaget som har hand om återvinningen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), har inte vetat hur länge platserna kommer att få fortsätta vara kvar för återvinning.

– FTI vill inte gå in med investeringar som asfaltering och belysning. Det är skälet till att det varit dåligt med upprustning på många stationer i många år, säger Katarina Södergren.

När stationerna en gång i tiden etablerades hamnade de flesta i anslutning till byggnader eller vägar.

– Man trodde då att den belysningen skulle räcka. Men det har inte fungerat riktigt så, säger Katarina Södergren.

På fyra av de fem återvinningsstationerna har kommunen nu bedömt att det kommer att behövas åtgärder, som ny belysning.

Totalt finns 28 återvinningsstationer i Nacka med återvinning för papper, plast, färgat och ofärgat glas, tidningar och metall. Katarina Södergren tror att flera av dem kan behöva åtgärdas framöver.

Dessutom ser kommunen ett behov av fler återvinningsstationer.

Hittills har sex områden på västra Sicklaön pekats ut av kommunen där det behövs nya stationer.

Fakta

Fem återvinningsstationer får detaljplan

Återvinningsstationer som nu får en detaljplan:

Värmdövägen-Mensättravägen

Saltängen

Ulvsjövägen-Ältavägen

Sarvträsk

Rensättravägen-Kummelvägen

Återvinningsstationerna som används flitigast:

Ica maxi, Skvaltans väg

Grusplan, Mensättra­vägen-Värmdövägen

Tippens centrum

Lidl, Orminge

Lastbilsparkeringen, Mensättravägen