Slut med tonårsfylla på Valborg

Valborg har slutat vara en kväll då yngre ungdomar konsumerar mycket alkohol. Trenden är densamma i hela Stockholm.

– Det är som en vanlig fredag, säger Anna Bäck, fältassistent i Bromma.

Alkoholkonsumtionen bland skolelever i årskurs nio minskar och allt fler väljer bort alkohol helt och hållet. Så har utvecklingen sett ut de senaste tio åren. Det visar bland annat Stockholmsenkäten om skolungdomars hälsa och den årliga undersökningen om skolelevers drogvanor som görs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

– Det är nästan mindre alkohol än en vanlig fredag, säger Anna Bäck, fältassistent i Bromma.

Valborg är helt enkelt inte en helg som kopplas ihop med alkoholkonsumtion bland ungdomar i ålder 13-18 år.

– Vi hör samma sak när vi pratar med kollegor i andra stadsdelar, säger Anna Bäck.

Hon tror föreställningen om att Valborg är en fyllehelg hänger ihop med att den fortfarande är det bland äldre ungdomar, alltså de som är över 18 år.

– När det står i tidningarna om berusade ungdomar i Rålis eller på andra ställen handlar det nog om unga vuxna, tror Anna Bäck.

Hon har jobbat som fältassistent i Bromma i sex år och Valborg har under den tiden aldrig varit en fyllehelg bland 13-18-åringarna.

– Jag tror att många ungdomar tycker att Valborg är en överskattad helg att dricka på, det är bara kallt och en massa vuxna ute, säger hon.

Hur ungdomar träffas och umgås har också ändrats i grunden de senaste tio åren. Man behöver inte gå ut och ställa sig någonstans för att träffas.

– Idag kan man mötas och få kontakt via sociala medier, säger Anna Bäck.

Hon tror också att det minskande drickandet bland ungdomar kan vara ett resultat av alla informationskampanjer som riktats till tonårsföräldrar de senaste tio åren.

– Föräldrar idag är mer medvetna om vad de kan göra. De flesta vet att tonåringar dricker mindre om föräldrarna säger nej till att barnen får smaka hemma, säger Anna Bäck.

Isabella Gripe på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning tror också att det finns en massa olika orsaker bakom att drickandet minskar bland ungdomar.

– Alkoholdebuten sker senare och ungdomar har andra sätt att umgås på idag där alkohol inte självklart är en ingrediens. Det här är en generell trend i hela Sverige säger hon.