Min lokala hjälte

Slut på fritids för eleverna i sexan

SOLNA Nu görs nedskärningar i fritidsklubbsverksamheten i Solna. För barn i årskurs sex upphör de dagliga besöken – och i stället ska man till hösten erbjuda lovabonnemang. 12-åringarna kan då boka upp sig inför lovveckor till en kostnad av 300 kronor per vecka.

Roger Markdalen, chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Solna stad, säger att beslutet har ekonomisk grund.

– Kultur- och fritidsnämnden har i sitt beslut bedömt att tolvåringarna har lite större möjligheter att sköta sin fritid jämfört med yngre barn mellan tio och elva år.

Sjätteklassarna får dock fortfarande besöka den öppna fritidsverksamheten.