ANNONS

Slut på gratis parkering

Jacob Rossbäck i Alphyddan är ”svagt positiv” till en p-avgift. Om det sedan är lösningen på parkeringsträngseln återstår att se, säger han.
Jacob Rossbäck i Alphyddan är ”svagt positiv” till en p-avgift. Om det sedan är lösningen på parkeringsträngseln återstår att se, säger han.
Nacka kan införa parkeringsavgift på kommunala gator som är hårdast belastade med parkerade fordon.

– Det råder stor enighet om det, säger Gunilla Grudevall-Steen (FP), ordförande i tekniska nämnden.
ANNONS

Jacob Rossbäck som bor på Alphyddevägen, ett av de bostadsområden där en parkeringsavgift kan bli aktuell, konstaterar att det är ont om parkeringsplatser i hans bostadsområde.

– Svagt positiv, säger han om att p-avgifter planeras. Sedan får man se om det är lösningen.

Hur en p-avgift kommer att påverka bilisterna i området tycker Jacob Rossbäck är svårt att förutse, det beror på hur höga avgifterna blir och om man måste betala under dygnets alla timmar.

– Några som parkerar här men inte bor här skrämmer man kanske iväg.

Andra, som kanske redan hyr en plats men som står parkerade på gatan av bekvämlighet, kanske i stället börjar använda sina parkeringar, funderar han.

Nackabon Göran Pongratz är också positiv till en p-avgift på de hårdast belastade gatorna. Kanske kan det underlätta att minska trycket på gator där det står mycket bilar, tror han.

Förra tisdagen fick politikerna information från tjänstemännen om ett förslag till en parkeringsavgift, en avgift som utretts i Nacka i många år.

Nu finns enligt Gunilla Grudevall-Steen (FP), ordförande i tekniska nämnden, ett förslag som politikerna kan enas om.

– Det råder stor enighet om det, säger hon.

ANNONS

Avgifterna kommer enligt Grudevall-Steen inte att bli ”speciellt höga”. I det tjänstemannaförslag som presenterades i förra veckan nämndes avgifter på 8–10 kronor i timmen.

De områden som kan bli aktuella för parkeringsavgift är tätbebyggda områden där många parkerar på gatan, som Finntorp, Sickla och Svindersvik.

Samtidigt som gatorna är fyllda med parkerade fordon i de här områdena är det tomt i områdenas garage, enligt Grudevall-Steen.

– Vi hoppas kunna trycka ner fordonen i garagen, säger hon.

Ett annat syfte med en p-avgift på kommunala gator är att få bort långtidsparkerade fordon som många gånger ägs av personer som inte bor i Nacka. Mellan 20 och 30 procent av bilarna i ovan nämnda områden ägs enligt kommunen av personer som är skrivna utanför kommunen.

Förslaget om p-avgifter kommer upp till beslut i tekniska nämnden i september.

Fakta

Det här händer med frågan nu

Tekniska nämnden kommer att besluta om parkeringsavgiften vid sitt sammanträde i slutet av september.

Sedan går ärendet vidare till kommunstyrelsen som kan ta ett beslut tidigast i oktober.

Därefter ska kommunfullmäktige besluta, troligen vid sitt sammanträde i december.

Källa: Nacka kommun