Slut på gratisparkering

På den här delen av Fleminggatan ska parkeringsavgift tas ut på nätterna i sommar. Väster om Sankt Eriksgatan blir det ingen ändring.
På den här delen av Fleminggatan ska parkeringsavgift tas ut på nätterna i sommar. Väster om Sankt Eriksgatan blir det ingen ändring.
Kungsholmsborna parkerar gärna nattetid på Fleminggatan och Sankt Eriksgatan.

Men snart höjs taxan från noll till 15 kronor i timmen.

Bilarna står packade i parkeringsfickorna på Fleminggatan och Sankt Eriksgatan. Klockan närmar sig 17 och de som har hittat en plats kan stå kvar gratis över natten.

Men det vill Stockholms stad ändra på från halvårsskiftet.

Kommunens egna undersökningar visar att mellan 88 och 92 procent av parkeringarna är upptagna. I innerstan är ännu fler parkeringsplatser upptagna nattetid.

Enligt kommunens beräkningar innebär det att uppåt 30 procent av trafiken i stadskärnan består av bilister som letar parkeringsplats. För att minska andelen parkeringsjägare och antalet dubbelparkeringar strävar Stockholms stad efter att maximalt 85 procent av parkeringarna ska vara upptagna.

Från den 1 juli införs därför parkeringstaxa nattetid på innerstadsgator som är särskilt attraktiva för bilisterna. På Kungsholmen handlar det om Sankt Eriksgatan och Fleminggatans sträckning öster om Sankt Eriksgatan. Här ökar även avgifterna dagtid, från 15 till 26 kronor i timmen.

Hälften av innerstadsborna parkerar sina bilar på gatan. Som en konsekvens har flera garage försvunnit. En inventering på Södermalm visade att många garageplatser förvandlats till bilverkstäder, lagerutrymmen och butiker eftersom det är mer lönsamt.

Kommunen hoppas att taxor på nätterna på fler gator bidrar till att fler parkerar i garage och parkeringshus.

– Jag vill inte att de ska stå på gatan utan i parkeringshus eller garage och betala sina kostnader. Men om p-platserna på gatan är för billiga eller inte är ju ytterst en politisk fråga. Däremot är det viktigt att prisskillnaden mellan p-platser på gatan och i garage inte blir för stor. Annars utnyttjas inte garagen, säger Mattias Lundberg, chef för trafikplaneringen vid trafikkontoret.

En annan åtgärd är hårdare regler för boendeparkering. I dag kan folk som inte bor på Kungsholmen dagligen utnyttja boendeparkering i stadsdelen om de har en bekant eller släkting som bor där.

Möjligheten ska finnas kvar men endast 90 dagar per år.

Vad tycker du om p-avgift nattetid?

Göran Granath, 68, Flemminggatan, har ingen bil:

– Dagtid kan jag förstå om man höjer taxan men nattetid kojar ju de flesta. Vill de att man ska flytta utomlands?
Monica Strand, 70, Vikingagatan, har ingen bil:

– Jättebra! Jag vill spara miljön och ha bort alla bilar från innerstan – inför häst och vagn i stället.
Maj Walther, 55, Polhemsgatan, har garageplats:

– Det tror jag inte på. Det är ju dagtid man behöver rotation på bilarna. Kvällar och nätter är det ju ingen trafik.