Slut på koktider

Roslagsvatten
Vattnet blev inte förorenat meddelar Roslagsvatten.
Nu har provresultatet kommit på dricksvattnet efter läckan i tisdags. Och beskedet är glädjande.

Hushåll i Kårsta, Ekskogen, Frösunda, Lindholmen och Roslagsstoppet behöver inte längre koka dricksvattnet.

Resultat från laboratoriet visar att vattnet nu är säkert att använda som vanligt. Du behöver inte längre koka vattnet innan användning, skriver Roslagsvatten på sin hemsida nu på förmiddagen.

Roslagsvattens uppmaning: Koka vattnet

Vattnet avstängt till hushåll i Vallentuna