slut på samarbete om överförmyndare

Vallentuna Efter bara två år drar sig Vallentuna kommun ur det gemensamma överförmyndarkansli som delats av kommunerna Vallentuna, Norrtälje, Täby och Österåker. Det bestämde fullmäktige vid sitt senaste möte. Samarbetet har inte gett de effektiviseringsvinster som man hoppats på. Dessutom anses resursfördelningen ha varit ojämlik. Nu ska Vallentuna kommun ha en egen överförmyndare.