Slut på vibrationer vid Sörgårdsvägen

Det har tagit många år, men nu ska boende på Sörgårdsvägen slippa sönderskakade hus.

Stockholms stad satsar 15 miljoner för att minska vibrationerna.

Följetongen med vibrationerna i marken i Sörgårdsvägen kan närma sig slutet. I dag tisdag väntas trafiknämnden fatta beslut om att lägga 15 miljoner kronor på underhåll och hastighetssänkande åtgärder.

Under nästa år ska mycket hända på genomfartsleden. Flera nya mittrefuger ska placeras ut för att sänka hastigheten, befintliga refuger vid övergångsställen ska göras större, cykelbanorna ska breddas och flera busskuddar – upphöjningar mitt i vägbanan som bussar enkelt kör över medan bilister får ett gupp – anläggs längs vägen. Dessutom får hela sträckan ny asfalt. Åtgärderna ska också förbättra säkerheten för cykel- och gångtrafikanter som i dag är oskyddade på sträckan.

Lokaltidningen Mitt i har skrivit om Sörgårdsvägen flera gånger genom åren. Sträckan där vägen löper var tidigare en å, och kampen för att få staden att ta ansvar för de problem trafiken skapar började redan på 1970-talet.

Många har berättat om stora sprickor i husen, sättningar i marken och avloppsrör som förskjutits. Varje gång tyngre trafik, som en av de bussar som passerar var tredje minut, har kört över en avloppsbrunn eller annan ojämnhet, skakar husen.

Vid den senaste trafikmätningen 2010 trafikerade 9 800 fordon per dag. De kommande åren kommer trafikmängden att öka ytterligare eftersom stora byggarbeten tvingar ut fler på Sörgårdsvägen.