Slutbetygen i Nacka fjärde högsta i landet

Nu minskar gapet mellan flickors och pojkars slutbetyg i nian. Samtidigt släpar betygen för elever med invandrarbakgrund fortfarande efter.

En årlig jämförelse av slutbetygen för Nackas niondeklassare respektive gymnasieelever presenteras av kommunens utbildningsenhet den här veckan.

Rapporten bygger på statistisk från Skolverket och SCB och gäller för vårterminen 2014.

Enligt rapporten hade Nackas nior landets fjärde bästa slutbetyg 2014.

– Det är roligt att konstatera att eleverna presterar goda resultat, säger Tobias Nässén (M), utbildningsnämndens ordförande.

Fortfarande finns dock ett gap mellan pojkars och flickors betyg, där flickor i nian når ett bättre resultat än pojkar. Det minskade något 2014. Även gymnasieelever som är skrivna i Nacka nådde på nationella proven 2014 goda resultat jämfört med övriga riket, sjätte bästa resultat i landet.

– Stabilt förbättrade goda resultat även för gymnasieeleverna som gick ut med gymnasieexamen, säger Tobias Nässén.

81 procent av eleverna på högskoleförberedande program klarade gymnasieexamen, jämfört med 71 procent av eleverna på yrkesförberedande program.

En elevgrupp Tobias Nässén ser som viktig att fortsätta följa extra är de med utländsk bakgrund. Betygsresultat i årskurs 9 för den gruppen var sämre 2014 än året före. Det i sin tur beror enligt rapporten på att elevgruppen hade jämförelsevis låga resultat på kommunala skolor. Tobias Nässén ser dock ljusglimtar för elever med invandrarbakgrund.

– Resultaten för dem är tydligt högre i Nacka än genomsnittet, säger han.

Som helhet ger rapporten enligt Tobias Nässén inga signaler om att mer pengar behövs till skolan.

– De kommunala skolorna har vänt ett stort underskott till ett överskott, säger han.

Espen Bjordal (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden:

– Generellt kan man konstatera att Nackas skolor har höga resultat, vilket vi är nöjda med. Samtidigt är det inte förvånande med tanke på Nackas socioekonomiska läge.

Espen Bjordal konstaterar att samtidigt som skolor presterar toppresultat finns skolor som har det ”väldigt tufft”, särskilt de med många invandrarelever. Här tycker Espen Bjordal att kommunen bör göra mer.

– Kommunen skulle ta frågan på allvar och utreda vilka konsekvenser skolornas ekonomi får på undervisningen.

Rapporten presenteras på utbildningsnämndens möte i morgon onsdag.

Fakta

Här är bästa skolorna

Högst meritvärde i 9:an:

Kunskapsskolan, Saltsjöbaden, Kunskapsskolan Finntorp, Internationella engelska skolan i Nacka.

Högsta resultat nationella proven gymnasiet:

Rytmus gymnasium, YBC gymnasium, Nacka gymnasium (natur och teknik).