Slutblossat vid kommunhuset

Sundbyberg Den här veckan pågår den nationella tobaksfria veckan. I Sundbyberg uppmärksammas det genom att införa fler rökfria miljöer. Bland annat fimpas askkoppen utanför kommunhuset. På Ängskolan, Rissneskolan och Löfströms gymnasium arbetar man för att göra skolgårdarna rökfria. Följs inte det kan vite bli aktuellt.