ANNONS

Slutdrucket i Kronobergsparken

Ölglas
Snart får man inte ta en öl i gräset i Kronobergsparken.
Mycket talar för att det snart blir stopp för att dricka alkohol i Kronobergsparken.
Kungsholmens stadsdelsnämnd stödjer förslaget som kommer från den lokala polisen.
ANNONS

Idag är det tillåtet att dricka alkohol under stora delar av dygnet i den del av Kronobergsparken som vetter ut mot Parkgatan.

Men den lokala polisen har fått nog av stök i parken och vill nu att kommunen inför totalförbud mot att dricka alkohol i parken.

Missbruksproblem har i medborgardialoger lyfts fram som ett stort problem i stadsdelen och något som orsakar otrygghet.

På nästa sammanträde i Kungsholmens stadsdelsnämnd väntas de lokala politikerna ge stöd åt polisens förslag. Det är sedan kommunstyrelsen som fattar det definitiva beslutet om att göra Kronobergsparken alkoholfri.