Slutet nära för populär brygga

Knappt var kommunens nya brygga vid Breviks skola klar så bestämde länsstyrelsen att den ska bort.

Tyresö kommun har försökt att rädda den populära bryggan och griper nu efter ett sista halmstrå.

Barnen på Breviks skola älskar badbryggan som sedan två år ligger i anslutning till skolgården. Det berättar rektorn Anna Hansson Bittar.

– På somrarna badar barnen på fritids, men den är också populär bland personalen. Och på kvällar och helger används bryggan av familjerna som bor här ute, säger hon.

Problemet med bryggan är att den blev anmäld till länsstyrelsen, som snabbt bestämde att bryggan ska bort. Skälet var att den kan inverka negativt på gäddors, gösars och abborrars möjligheter att föröka sig i Kalvfjärdens vassbälten.

Tyresö kommun som anser att bryggan borde få vara kvar har utan framgång överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Men det enda man åstadkommit är uppskov med rivningen fram till den 1 december i år.

Nu gör kommunen ett sista försök och ansöker om ett så kallat tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen.

Enligt Sophia Norrman Winter, projektledare på samhällsbyggnadskontoret, blir det då upp till domstolen att avgöra vilka konsekvenser bryggan har för djurlivet och kommunen måste ta fram en utredning.

– Vi har hela tiden sagt att vassbältet på just den här platsen förstördes redan för tio år sedan då vi muddrade och lade ut en ledning från stranden ut i viken. Men då hade länsstyrelsen inga synpunkter, säger hon.

Kostnaderna för utredningen landar på Tyresö kommun, något man på kommunen tycker att det är värt.

– Vilket resursslöseri är det inte om bryggan rivs? Troligtvis är påverkan på naturen minimal och den är ju till stor glädje för allmänheten, säger hon.