Slutgiltigt besked om kanindöden – nya dödsviruset bekräftat

Död kanin som hittats i Solna.
Död kanin som hittats i Solna.
Nu är det slutgiltigt bevisat. Kaningulsoten som dödat Solnas kaniner är av den nya mycket smittsamma varianten.

Idag kom beskedet Solnas djurvänner bävat för. Statens veterinärmedicinska anstalt bekräftar idag att kaningulsoten som dödat en stor del av Solnas kaniner är av den nya sorten.

Den nya typen av virus som orsakar kaningulsot, kallat RHDV2, upptäcktes första gången 2010 i Frankrike, och precis som det klassiska kaningulsotsviruset orsakar det allvarliga leverskador hos tama och vilda kaniner.

Det är mycket smittsamt, och smittan sprids direkt genom kontakt mellan kaniner, indirekt via förorenade föremål och även via insekter. Till skillnad från det klassiska viruset kan RHDV2 även drabba unga kaniner, samt vissa arter av harar, men hittills finns inga bekräftade fall av döda harar i Sverige.

Hur stor dödlighet viruset orsakar varierar mellan olika utbrott.

Sjukdomen smittar dock inte till andra djur eller till människor.

SVA tror att sjukdomsutbrotten är kraftigt underrapporterade och vill fortfarande få in fler rapporter om döda kaniner.

– Det pågår utbrott av kaningulsot på flera platser. Nu vill vi ha in fler vilda kaniner som hittas döda för att kunna spåra omfattningen av smittan, säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA.