Slutligt nej till Johanssonvillor

Huddinge Kommunfullmäktige har slutligen sagt nej till förslaget att bygga billiga så kallade Johanssonvillor efter att flera gånger ha bordlagt ärendet.

Förslaget har väckts av Socialdemokraterna som lyft fram modellen som redan finns i S-kommunerna Södertälje och Sigtuna, där kommunalrådet Anders Johansson fått ge namn åt hustypen.

Den borgerliga majoriteten säger nej med hänvisning till att husprojekt bör ske på marknadsmässiga villkor och att husen inte heller skulle klara kraven i kommunens energi- och klimatmålsättningar – något förslagsställarna hävdar är fel.