Slutnotan skenar för Värtavägens cykelbana – kostar 75 miljoner

Cykelbana Värtavägen blir dyrare än väntat
Bygget blev försenat med ett år.
Priset på cykelbanan på Värtavägen skenar. Nu står det klart att den omdebatterade cykelvägen kommer kosta 75,9 miljoner – i stället för 31 miljoner, som det allra först var tänkt.

2014 bestämde dåvarande trafik- och renhållningsnämnden att nya cykelbanor skulle byggas längs Värtavägen.

Egentligen skulle hela cykelbanan bli klar hösten 2017, men så blev det inte. I stället blev arbetet helt klart och färdigbesiktigat i oktober 2018.

I kväll ska trafiknämnden ta ställning till slutredovisningen av Värtavägens cykelbana.

Prislappen fördubblad

Sedan start har priset för cykelbanan dragit i väg rejält, något ÖstermalmDirekt var först med att rapportera om.

Sett till de allra första planerna har priset mer än fördubblats – från 31 till 75,9 miljoner kronor.

Efter ett genomförandebeslut 2015 stod det klart att priset väntades bli 58 miljoner, men därefter har det skenat ytterligare.

Detta har gått fel

Trafikkontoret har tidigare förklarat för Mitt i att skälet till prisstegringen är att projektören gjort fel i bygghandlingarna som inte stämt överens med hur det faktiskt ser ut på Värtavägen.

Bland annat visade det sig att stora delar av Värtavägen hade smågatsten under asfalten. Det visste ingen av de inblandade om – och därför behövde planen göras om. Då tillkom också kostnader för att riva smågatstenen.

Planerna på vite skrotas

Mitt i har tidigare rapporterat om att Trafikkontoret velat kräva det externa konsultbolaget på skadestånd efter bristerna i arbetet – men så kommer det inte bli.

Malinda Flodman, pressansvarig på Trafikkontoret, skriver i ett mejl till ÖstermalmDirekt:

”Vi kommer inte att kräva viten. Vi har gått igenom projektet noga och kostnaderna ökade på grund av att omfattningen av projektet ökade under projektets gång med ändringar, tillägg och att vi hittade saker under marken, som exempelvis ledningar som inte fanns på ritningar.”

Många kritiska till cykelbanan

Bygget av den nya cykelbanan har gjort boende i området upprörda och många har varit kritiska och frågande till arbetet.

Bland annat ledde bygget av Värtavägen till att busstrafiken behövde ledas om under en period.