Slutparkerat med mynt i stan

Stockholms stad tar nu bort myntbetalningen från parkeringsautomaterna på stadens gator. Arbetet påbörjas i nästa vecka och pågår till och med vecka 24.

Bara fyra procent av parkeringen i Stockholm betalas idag med mynt och staden anser att hanteringen av mynten och automaterna är för dyr och komplicerad. I dag töms automaterna cirka 65000 gånger om året, för vilket det behövs specialutrustade fordon. Tömningarna kostar kommunen fyra miljoner årligen.

Många bilister har i stället gått över till att betala sin parkering via en app i telefonen. Idag står telefonbetalningar för cirka 30 procent av intäkterna från parkeringsavgifter.