Sly och ris ska bort från parker

SKARPNÄCK Medborgarmötena om parkskötseln har gett resultat.

Utifrån de synpunkter som folk lämnat in har en rad förbättringar gjorts, meddelar stadsdelsförvaltningen.

Parkansvariga har bland annat röjt sly och tagit bort snåriga buskage längs parkstråken i Bagarmossen, beställt nya papperskorgar till Bagarmossens centrum, beskurit häckar i Skarpnäcks­parken och bytt ut slitna bänkar.

Åtgärderna ska fortsätta även under nästa år.