ANNONS

Länets elever skolkar mest Nytt företag lindrar tortyrskador

ANNONS

LÄNET Gymnasieeleverna i länet skolkar mest av alla gymnasie­elever visar statistik från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Under höstterminen 2010 och vårterminen 2011 blev 5,8 procent av eleverna rapporterade till CSN för skolk. På andra plats kom Skåne med 5,3 procent.

Gymnasiet är inte obligatoriskt, men för dem som börjat där finns krav på närvaro. Det är läraren som avgör om eleven deltagit i undervisning under hans eller hennes ledning.

LÄNET Ännu en vårdgivare, Wemind AB, ska behandla patienter med tortyrskador. Det sker vid sidan av nuvarande vårdgivaren Kris- och traumacentrum Sverige AB. Landstingets mål med att göra upphandlingen är att det ska finnas valmöjlighet för patienterna, att vårdutbudet ska öka och att fler ska få tillgång till högspecialiserad vård. Målgruppen är personer över 18 år, folkbokförda i Stockholms län och vars psykiatriska problem har samband med tortyrskador eller trauman från krigssituationer.