Små villatomter orsakar protest

Kan Norrviken förlora sin grönska och bli allt mer bebyggt?

Det befarar kritikerna efter att ovanligt små tomter tillåtits i området.

Efter att i flera år ha funderat på hur kommunen ska ställa sig i frågan om avstyckningar har Alliansen nyligen beslutat att godkänna ovanligt små tomter i området.

Beslutet gäller en villa-ägare som fått tillåtelse att stycka av sin tomt. Därefter kan villaägaren sälja den ena tomten, för att en ny ägare sedan kan bygga ett nytt hus där. Konsekvensen blir att de två tomterna på 800 kvadratmeter vardera blir ovanligt små.

Generellt är tomterna minst 1 200 kvadratmeter i Norrviken och Edsviken, till skillnad från i övriga Sollentuna där 800 kvadratmeter är den vanligaste minimigränsen.

Även om beslutet bara gäller dessa två tomter har den politiska oppositionen reagerat. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot förslaget.

Peter Godlund (MP) är rädd att Norrvikens villastad förtätas om kommunen fortsätter att fatta likadana beslut i framtiden.

– Risken är att grannar i Norrviken också vill stycka av. Vad är motivet att säga nej till de andra om man tillåtit detta? De stora tomterna gör att det finns mer träd och att det är lummigare. Därför vill vi bevara de stora tomterna, säger han.

Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet, motiverar just denna avstyckning med att den inte leder till att det blir för trångt i området.

– Vi ska ha en restriktiv syn på avstyckningar, särskilt i områden med speciell karaktär. Den aktuella tomten ligger inte i ett sådant område. I framtiden kommer vi att pröva varje ärende för sig. Vi ska vara försiktiga, men samtidigt växer Sollentuna och vi ska vara beredda att ge plats åt nya bostäder, säger han.

Norrvikens villaägarförening är generellt emot en förtätning av området. Just denna avstyckning tror de inte utgör någon fara, då andra villaägare i kvarteret inte velat stycka av sina tomter.