Småa får bygga i Väsjöområdet

Väsjön Det planerade Väsjöområdet med omkring 2 800 nya bostäder håller sakta på att ta form.

Förra veckan vann byggherren Småa markanvisningstävling för två områden med radhus i kvarteret Utsikten i den norra delen.

”Ett intressant förslag som med sina transparenta gatufasader bidrar till god kontakt mellan ute och inne, vilket innebär ett mer levande gaturum. Förslaget har högst exploateringsgrad av alla inkomna förslag och utgör ekonomiskt det för kommunen mest fördelaktiga anbudet”, löd motiveringen.

Kommunen fick in fyra anbud som tävlade i terränganpassning, arkitektonisk utformning, energi och miljö samt pris.