Småföretagens värde ökade i fjol

DANDERYD Småföretagen i Danderyd ökade sitt värde med i genomsnitt 6,5 procent förra året. Kommunen hamnar därmed på plats 157 i en jämförelse av värdetillväxten hos småföretag i landets 290 kommuner. I riket som helhet ökade värdet med 7,6 procent och i Stockholms län med 9,1 procent.

Undersökningen omfattar­ samtliga 319 aktiebolag i Danderyd med mellan 1 och 49 anställda. Under 2013 värderades aktiebolagen till totalt 1,8 miljarder kronor och ett år senare till 1,9 miljarder kronor.

Värdebarometern har tagits fram av Valuation företagsvärderingar i Sverige AB.