Dyr smäll för gymnastikhallen i Mälarhöjden

Gymnastikhallen är efterlängtad.
Gymnastikhallen är efterlängtad.
Bygget av nya gymnstikhallen i Mälarhöjden har åkt på nya kostnader.
Nu har man hittat berg i marken – och måste spränga.
– Vi missade det helt enkelt, säger Johnny Sanchis, handläggare på fastighetskontoret.

Gymnastikhallen på Mälarhöjdens IP är efterlängtad , men projektet har hittills varit otursförföljt.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat har markförhållandena gjort bygget betydligt dyrare än vad staden hade räknat med.

Undersökningar visade att en en vattenledning behövde flyttas, marken behövde pålas och gymnasternas hoppgropar var tvungna att grundläggas under grundvattenytan.

För att få ner kostnaderna bantade idrottsförvaltningen ner dubbelhallen till en enkelhall. Dessutom ändrades placeringen något för att man ska slippa flytta vattenledningen.

Och nu kommer alltså nästa skräll – vid schakt av hoppgropar har entreprenören stött på berg, vilket, innebär att man måste spränga. Bergsknallen är en nyhet, trots att fastighetskontoret redan tidigare gjort markundersökningar på platsen.

– Vi kunde inte göra så många provborrhål i det skedet, det hade inte varit ekonomiskt försvarbart. Så vi missade det här helt enkelt, säger Johnny Sanchis på fastighetskontoret.

Sprängningen kommer att leda till ökade kostnader och kan förlänga byggtiden.

– Men jag tror ändå att det här kommer att rymmas inom vår kostnadsram, som är tilltagen för att klara oförutsedda utgifter, säger han.

Hallen har beräknats kosta 80 miljoner kronor och stå klar 2019.