Småskador­ orsakar högt tryck på akuten

Nyheter Det är fort­farande en pressad arbets­situation på akutsjukhusen i länet, enligt landstinget.

Många med mindre allvarliga skador tar sig till akutmottagningarna under kvällstid, när vissa av dem hade kunnat få snabbare vård på en närakut, där trycket inte är lika högt.

Även personalen i beroendevården i länet har fått jobba hårt då många söker sig dit just nu. Vanligaste orsaken är alkoholberoende.

Sedan i våras finns en ­psykiatrisk akutbil som gör cirka 30 utryckningar i veckan. Under sommaren har den kunnat avlasta bland annat psykakuten.