Småsparare förlikades med isländsk bank

Sollentuna När kapital­förvaltaren Acta gick i konkurs i samband med finanskrisen blev cirka 4 000 svenska småsparare tillsammans skyldiga den isländska banken Kaupthing miljonbelopp.

De svenska kunderna hade investerat i valutaobligationer, och för emissionen hade Acta och Kaupthing valt banken Lehman Brothers.

I juni träffades ett förlikningsavtal mellan Kaupting och 385 av kunderna som tillsammans fört en grupp­talan i målet.

Förra veckan stadfästes förlikningarna i Stockholms tingsrätt. Bland dem som fått sina skulder nerskrivna finns fyra Sollentunabor.