Småsurfarna sätts under lupp

Fyraåringarna Alvar, Hugo och Ewylinne med en platta på förskolan Kärrspiran i Tumba.
Fyraåringarna Alvar, Hugo och Ewylinne med en platta på förskolan Kärrspiran i Tumba.
På förskoleavdelningen Hallonet fick barnen efter sommaren en Ipad att dela på.

Nu forskar Stockholms universitet på vad som händer med barnen som använder plattan.

Tre förskolor i Botkyrka kommun ingår i forskningen som Stockholms universitet inlett efter sommaren. Uppdraget kommer från Botkyrka kommun som vill se hur lär- och surfplattan påverkar barnen som använder den.

– Det känns spännande att Botkyrka vågar satsa på något nytt. Men det är intressant att förskolor runt om i landet investerar i digitala lärplattor utan att veta om det är bra eller vilken effekt det har på barnen, säger Susanne Kjällander, forskare på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Hon kommer att titta på vad som händer när barn får tillgång till digitala verktyg och själva får utforska tekniken. Barnen kommer att filmas när de samsas kring en surfplatta. Sedan tittar Susanne Kjällander på hur barnen agerar, om det går att se några mönster.

Att man kopplar in universitetsforskning på plattornas effekter är unikt, berättar Susanne Källander. Hon har tidigare skrivit en avhandling om elevers lärande i digitala miljöer, och är nu nyfiken på vad som händer med förskolebarns lärande.

– Snart tror jag att alla förskolor har en platta. De är användarvänliga och alla kan se vad som är på skärmen, till skillnad från en laptop.

Men det kan också finnas faror med användningen:

– Om man glömmer bort att de är ett komplement och börjar använda appar till allt möjligt. Men de har fantastiska möjligheter. Det finns till exempel en app för fågelläten så att du kan få fram en bild på fågeln som barnen hör när de är ute i skogen.

Fakta

Lär och samspelar

Tanken med forskningen är att studera hur barnens lärande och samspel påverkas av användningen av pekplattor, men också vad som händer när barnen själva får utforska tekniken.

Vidare undrar kommunen om plattorna kan bidra till ökad uppfyllelse av förskolans mål.

Källa: Botkyrka kommun