43

miljoner kronor ska trafikkontoret satsa på att rusta upp Bällstavägen. Cyklelbanor, gångbanor och säkrare busshållplatser står på agendan. Första etappen börjar i oktober.