SMHI varnar äldre inför värmeböljor

Nu ska äldre på Lidingö varnas av SMHI om det blir värmebölja i sommar. Syftet är att minska värmerela-terad dödlighet.

Under sommaren 2003 drabbades flera länder i Europa hårt av en värmebölja. För att bättre stå rustade inför denna typ av extremväder har bland annat Frankrike utvecklat ett varningssystem där grupper, för vilka värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem, informeras för att de ska kunna bereda sig på extrem värme.

I Sverige inleddes liknande rutiner förra sommaren, men eftersom det inte blev några värmeböljor ställdes de inblandade inte på prov.

I år införs systemet även på Lidingö. När SMHI gör sin väderprognos och ser att dygnstemperaturen når minst 26 grader tre dagar i följd skickar de ut en varning till kommunerna.

På Lidingö stad är det bland andra säkerhetschefen Jesper Arkinger som ska motta informationen och sedan vidarebefordra den.

– Blir det en värmebölja så går vi ut med detta till äldreboenden och till skolor, säger han.

Bibbi Wikström, avdelningschef på stöd- och omsorgsförvaltningen, menar att kommunen också kompletterar med råd till dem som jobbar med äldre.

– När vi i vår förvaltning får information om en värmebölja uppmanar vi alla äldreboenden både kommunala och privata att vara uppmärksamma. Det gäller att dricka mycket och inte sitta för mycket i solen. Personalen ska ha koll på att ingen blir uttorkad.

Enligt Joakim Langner, projektledare på SMHI, visar studier i Frankrike att varningarna har haft effekt.

– Syftet är att minska dödligheten bland dem som ligger i riskzonen. Vi ska se till att alla som behöver ska få information, säger han.

Fakta

Varning vid 26 grader

Ser SMHI att dygnstemperaturen når minst 26 grader tre dagar i följd skickas en varning till de kommuner som vill ha det.

Visar SMHI:s prognos att dygnstemperaturen når minst 30 grader tre dygn i följd skickas en varning ut 24 timmar i förväg.

Projektet är ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Umeå universitet och SMHI.