”Smink och parfym är lätt att omsätta”

Smash and grab, statistik,2017 från Larmtjänst.
Den typ av butiker som var mest drabbade av smash and grabs i landet under 2017.
Mats Galvenius, vd Larmtjänst
Mats Galvenius, vd för Larmtjänst.
Inom loppet av två veckor har två smash and grabs inträffat i Vällingby centrum.
Den ena mot Åhléns kosmetikavdelning, och den andra mot Kicks.
– En anledning kan vara att smink och parfym är lätt att omsätta, säger Mats Galvenius, vd på branschorganisationen Larmtjänst.

Den 21 februari kördes en personbil rakt in på Åhléns parfymavdelning i Vällingby centrum. Bara två veckor senare drabbades Kicks. Två smash and grab-kupper mot två olika butiker som säljer kosmetika och parfym.

En sminkbutik drabbad förra året

Under 2017 inträffade 90 smash and grab-kupper i landet. 46 av dem inträffades i Stockholms län, enligt ny statistik från Larmtjänst, en branschgemensam organisation som bland annat arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkt stöldgods. 

De typer av butiker som var hårdast drabbade under 2017 var mataffärer, klädaffärer och elektronikbutiker.

Vid kupperna i Vällingby har tjuvarna riktat in sig på kosmetik och parfym-butiker, vilket inte varit vanligt tidigare.

– Under förra året var det bara en sminkbutik som var drabbad i hela landet, säger Mats Galvenius.

Lätta varor att omsätta

Han berättar att smash and grab-kupperna ökar till följd av att kontanthanteringen i samhället minskar. De som utför kupperna är ute efter varor som är lätta att omsätta.

– Under senare år har man sett att de har riktat in sig mot framförallt tobak och kläder. Men smink är ju lätt att omsätta och svårt att spåra, så det kanske är en ny typ av butiker, säger Galvenius.