Min lokala hjälte

Smittades med farliga bakterier

DANDERYD En patient på en avdelning på Danderyds sjukhus har med sannolikhet spridit multiresistenta tarmbakterier till tre andra medpatienter. Det framgår i en lex-Maria-anmälan gjord av sjukhuset till Socialstyrelsen.

Sjukhuset har i sin utredning sett att hygienrutiner kan förbättras när det gäller hantering av utrustning och hjälpmedel och har därför utbildat personalen i detta.

Ett sent uppmärksammat odlingssvar kan också ha bidragit till spridningen, därför har rutiner kring signering av provsvar setts över uppger Danderyds sjukhus.