Smugglade in vapen från släkten i USA

NYHETER 19 vapen, bland annat pistoler och gevär, hittades av polis i ett förråd i Rissne den 12 februari i fjol. De visade sig vara insmugglade från USA.

Mannen har sagt att han inte visste att det krävs licens för att föra in vapen i Sverige. Men det befriar honom inte från ansvar, menar tingsrätten som har dömt honom för grov smuggling och grovt vapenbrott.

I straffet, 10 månaders fängelse, har flera saker vägts in. Mängden vapen talade för ett långt straff, men då vapnen är arvegods och inget tyder på att han haft för avsikt att använda dem i brottsligt syfte, mildrades straffet något.