Så smutsiga är Järvas plaskdammar

Plaskdamm Högalid Södermalm
Även bakterierna kalasade i värmen, visar en ny rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bakterierna frodas i Järvas plaskdammar, visar en ny rapport.
Under sommaren 2018 upptäcktes förhöjda halter av bakterier i åtta av tio plaskdammar.

När värmen slog till i somras flockades Järvaborna kring stadens plaskdammar. Men plaskandet var inte helt riskfritt, visar en ny rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hamnar i botten

Enligt rapporten som offentliggjordes i veckan hade 80 % av stadens plaskdammar överskridande värden av så kallade heterotrofa bakterier och 48 % av jordbakterien Pseudomonas Aeruginosa, sämre resultat än vanligt.  Den senare bakterien kan orsaka allvarliga och svårläkta sår-, ögon- och öroninflammationer och får inte förekomma i badvatten.

I Järva klarade sig endast två av plaskdammarna utan anmärkning: Lofoten i Kista och Soltunet i Tensta. Resten av dammarna gav utslag på ett eller flera av stadens bakterietester.

Tre av dammarna hamnar till och med på stadens ”bottenlista” över dammar med mest bakterier: Akally by, Husby gård och Spånga by. I både Akalla och Husby visade mer än hälften av testerna på för höga nivåer av bakterier.

Fakta

Järvas plaskdammar med mest bakterier

Rinkeby-Kista

Andel tester som visade överskridande halter av heterotrofa bakterier och/eller Pseudomonas Aeruginosa:

Akalla By 4 av 7

Husby Gård 4 av 7

Lofoten 0 av 7

Nystadsparken 1 av 7

Trudelutten 2 av 7

Hinderstorp 1 av 7

Rinken 1 av 7

 

Spånga-Tensta

Erikslund 1 av 7

Soltunet 0 av 7

Spånga By 3 av 7

Källa: Miljö- och hälsoförvaltningen

De förhöjda bakteriehalterna beror förmodligen på den höga belastningen på dammarna under årets heta och torra sommar. Nu kräver miljöförvaltningen att stadsdelsnämnderna inför bättre tillsyn av sina dammar.

I normala fall är det dock inte farligt att låta sina barn bada i plaskdammarna, enligt Hanna Axemar, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen.

”Klaras riktvärdena ska det generellt sätt inte vara något problem, men självklart ska man ju undvika att bada om man har sår på kroppen, är magsjuk eller liknande. /…./ Är man som förälder orolig så kan man kontakta ansvarig stadsdel för att få mer information om just den dammen, skriver hon i en kommentar till Mitt i.