Buss får rätt att köra på hala vägar

Ett bussföretag förbjöds vintern 2010 av Arbetsmiljöverket att köra på vissa olycksdrabbade sträckor på Ljusterö om det var risk för personskador på grund av halka. Förbudet förenades med ett hot om vite på 100 000 kronor.

Företaget menade dock att förbudet var otydligt formulerat och att det var oklart vad som egentligen var tillåtet och inte. Bussföretaget skriver i ett överklagande att förbudet avser långt fler väderleksförhållanden än de som rådde vid tidpunkten för inspektionen. Företaget anser inte heller att det är uttryckt vad man ska göra för att undvika vitet.

Kammarrätten ger nu företaget rätt och upphäver förbudet.