Snabb flytt av demenssjuka

Förra veckan var de anhöriga Anna-Lena Hansen, Ralf Hansen och Barbro Weismann Elvegård på möte på Siggebogården. De är mycket kritiska till hur frågan om flytten har skötts.
Förra veckan var de anhöriga Anna-Lena Hansen, Ralf Hansen och Barbro Weismann Elvegård på möte på Siggebogården. De är mycket kritiska till hur frågan om flytten har skötts.
Trots skarp kritik från anhöriga ska de demenssjuka lämna sin avdelning på Siggebogården inom kort.

På ett möte förra veckan fick de anhöriga veta att beslutet står fast.

Förra veckan rapporterade Lokaltidningen Mitt i att tolv demenssjuka måste flytta till en annan avdelning på Siggebogården. Flera anhöriga är upprörda, dels eftersom flytten kan göra att de äldre mår sämre och dels eftersom de upplever att informationen från kommunen varit dålig.

Ansvariga inom Lidingö stad sa i förra veckan till Mitt i Lidingö Tidning att flytten beror på att det bara får bo tio personer på en demensavdelning. Men Helena Axestam, Socialstyrelsens jurist med fokus på äldrefrågor, känner inte igen siffran.

– För tre år sen tog vi fram rekommendationer om småskaligt boende, men det finns inget bestämt antal. I de nya föreskrifterna som träder i kraft 2015 fanns ett förslag om att begränsa antalet men det ströks, säger hon.

Lillan Axelsson, områdeschef för Siggebogården, menar att man tolkat just begreppet småskaligt som 8–10 personer.

– Det är bättre för personer med demens att bo i mindre grupper, det underlättar de sociala kontakterna, säger hon.

Hon medger att flytten också beror på att de boende på Siggebogården totalt sett blivit färre. I dag brottas Siggebogården och Högsätra boende med ett underskott på nästan 15 miljoner. Genom att nu flytta på demensavdelningen räknar man med att kunna dra ner på lokalkostnader.

– Nu fanns det ingen annan lösning. Flytten ska inte bli en försämring, säger Lillan Axelsson.

Men många av de anhöriga håller inte med. Den nya avdelningen är mindre och saknar altan i markplan, vilket begränsar de äldres möjlighet att komma ut. På ett möte förra veckan fick de veta att flytten ska ske redan i februari.

– Det var många på mötet som var kritiska till att det skulle gå så fort och jag undrar om det verkligen har gått rätt till, säger Barbro Weismann Elvegård, vars syster bor på avdelningen.

– Vi fick kallelsen till mötet bara tre dagar i förväg, så kan man ju inte göra när det gäller så här viktiga saker. Jag tycker att det är sanslöst dåligt skött, säger Ralf Hansen som har sin mamma på avdelningen.

Helle Wijk är forskare vid Göteborgs universitet och studerar hur miljöer påverkar dementa.

– Miljöombyten är jobbiga för dementa så man undviker att flytta dem om det inte är nödvändigt. Ska de flytta är det viktigt att man går lugnt tillväga och förbereder de närstående, säger hon.

I det här fallet fick anhöriga veta i december att flytten ska ske i början av året, är det rimligt?

– Det låter inte som någon god framförhållning.

Men Lillan Axelsson menar att informationen gick ut i rätt tid.

– Vi gick ut med den när vi kommit tillräckligt långt i vår planering. Beslutet togs en kort tid innan de anhöriga fick veta, säger hon.