Snabba läkare på S:t Göran

S:t Görans sjukhus har kortast väntetid för att få träffa en läkare på akuten.

Det visar Socialstyrelsens årliga genomgång av väntetider.

S:t Görans sjukhus är det sjukhus i Stockholm där en patient får vänta kortast tid för att få träffa en läkare på akuten. Där får man vänta 28 minuter.

Södersjukhuset är sämst, där får man vänta 1 timme och 31 minuter. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning av väntetider på akutmottagningar.

Socialstyrelsen har även tittat på totala besökstider på akuten. Även där hamnar Södersjukhuset i botten med en besökstid för en besökare på i snitt 4 timmar och 7 minuter.

På S:t Görans sjukhus är besökstiden 2 timmar och 47 minuter medan Norrtälje sjukhus hamnar i topp med en besökstid på 2 timmar och 21 minuter.