Snabbcykelväg till Mörby på gång

En ny snabbcykelväg mellan Frescati och Mörby. Det kan bli verklighet inom kort. Trafikverket har utrett möjligheterna och i morgon, onsdag, ska kommunstyrelse ge svar på remissen.

– Stockholmarna ser inga kommungränser när de cyklar och det måste avspeglas i planeringen av cykelvägar. Stockholmsregionen behöver snabba och säkra snabbcykelvägar som knyter ihop längre avstånd. Det här projektet kommer inte en dag för tidigt, säger Lotta Edholm (L), gruppledare.

I förslaget ingår ett bygge av en cykelväg med plats för fyra cyklister i bredd. Samtidigt separeras gångvägen från cykelvägen, som kommer att tillåta hastigheter upp mot 40 kilometer i timmen. Cykelvägen ska också vara anpassad för personer med funktionsnedsätttning.