7 av 10 stockholmare bär cykelhjälm

STOCKHOLM I en undersökning som Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) gjorde på Stockholms gator under första halvan av 2012 bar 69 procent av de observerade vuxna cyklisterna hjälm. 68 procent av barnen bar cykelhjälm, vilket är något bättre än länet i stort.

I hela Stockholms län observerades 13468 personer, och 62 procent av cyklisterna bar hjäm. 64 procent av de observerade barnen skyddade huvudet.