Planen: Då ska gruset sopas upp från gatorna

Sandupptagningen kan dra ut på tiden beroende på den nya vintersmällen.
Sandupptagningen kan dra ut på tiden beroende på den nya vintersmällen.
Vårvädr...förlåt, vintervädret skiftar snabbare än man hinner säger sommar. Det gör det extra vanskligt att veta när sanden på gatorna tas bort.
Mitt i:s genomgång visar att det finns skillnader i när kommunerna tar upp sanden.

Det hör inte till ovanligheterna att folk klagar på att sanden ligger kvar för länge i kommunerna.

Gatuavdelningarna brukar svara med att det inte är något som görs i ett hafsverk, det tar sin tid. Dessutom står inte sällan bilar i vägen för sopbilarna.

Men det finns också skillnader i hur kommunerna planerar arbetet, när de börjar ta upp gruset och när de beräknar vara klara, visar Mitt i:s rundringning.

Det flesta kommuner sätter ingång ”när vädret tillåter”. Salem är ett exempel:

– Vi räknar med att det tar cirka tre fyra veckor, men det kan variera beroende på väderleken och hur många gånger vi måste avisera på vissa platser, till exempel infartsparkeringar, att bilar inte får stå parkerade där. Ibland måste vi återkomma flera gånger på samma plats eftersom våra instruktioner inte alltid följs, säger Ezvin Zilic, drift- och underhållschef för utemiljön i Salem.

Minusgrader och mer snö väntas

Ett år som detta, då står och stampar vid dörren under en längre period är det extra vanskligt för kommunerna att bestämma när gruset ska upp. Enligt prognoserna väntas minusgrader och mer snö i omgångar de kommande veckorna.

I Nacka räknar man med att dra igång sandupptagningen i mitten av mars, enligt Niklas Eklöf som är gruppchef på park- och naturdriften i Nacka.

Chansning att börja tidigt

– Men vädret och klimatet får styra. Vi har väntat på att det skulle komma ett återfall med snö och kallare temperaturer, så vi har inte räknat med att vintern är slut ännu, säger han.

Se hur planen ser ut för din kommun här nedan.

Fakta

Så snabbt tas gruset upp i din kommun

Salem:

Sandupptagningen börjar när vädret tillåter. Arbetet väntas ta fyra veckor och målet är att all sand ska vara upptagen 15 maj. 2018 kunde Salems kommun börja med sandupptagningen först under första halvan av april på grund av stora mängder kvarliggande is.

Haninge:

Sandupptagningen, som väntas ta åtta veckor, sätts igång när vädret tillåter. Något sista datum för när gruset ska vara uppe finns inte.

Nacka:

Sandupptagningen väntas påbörjas i mitten av mars eller när kommunen bedömer att det inte längre behövs halkbekämpande åtgärder. Fem veckor har entreprenören på sig att ta upp sanden.

Botkyrka:

Mellan 5000–6000 ton sand ska sopas upp från Botkyrkas körbanor och gångvägar. Fem till sex veckor väntas det ta att ta upp sanden.

Tyresö:

Kommunen tar bort sanden när det är plusgrader dygnet runt, annars kan vattnet frysa som sprutas ut för att binda dammet.  Målet är att vara klar med sandupptagningen den 15 maj och arbetet väntas ta cirka sex veckor. 5000 ton sand har hittills lagts ut på vägarna. Cirka 14 kilometer av cykelvägarna är redan grusfria tack vare sopsaltarmaskinen som halkbekämpar med saltlake i stället för stenflis.

Huddinge:

Huvudsakliga sandsopningen drar igång runt 1 april. Målsättning är att sandupptagningen ska vara klar till sista april, men sista datum kan inte fastställas exakt på grund av väderomständigheter.

Kommunen tror att sandsopningen ska fungera bättre i år än förra året, då arbetet blev försenat. Förseningen berodde på att kommunen glömt att upphandla vem som skulle ta bort sanden, men i år ska kontrakten vara klara så att grusupptagningen kan starta som planerat.

I Botkyrka börjar entreprenörerna att grovsopa i slutet på mars och sanden ska vara upptagen senast 1 maj.

– Det är upp till entreprenören att bedöma när det är aktuellt att börja med sandupptagningen, säger Tommy Hall, gatuingenjör på Botkyrka kommun.

Är slutet på mars tidigare än vanligt?

– Det är den vanliga tiden. Att börja tidigare är en chansning. Blir det kallt och mer snö så kanske man måste lägga ut sanden igen.

Tommy Hall, gatuingenjör på Botkyrka kommun.

Tommy Hall, gatuingenjör på Botkyrka kommun.

I Tyresö kommun är gatuchefen Tony Ytterstedt luttrad.

– Förra året hade vi minusgrader långt in i maj. Sandupptagningen drog över med cirka tre veckor. Vi körde de sista områdena i juni. Det är jätteovanligt.

– Men vi brukar ha någon smygpremiär i början av april. Kan vi komma igång tidigare gör vi det, säger Tony Ytterstedt.

Han konstaterar:

– Temperaturerna avgör, inte kalenderdatumet.