Ny snabbväg för cyklister längs E4

Planen är att gång-och cykeltrafiken ska vara skilda från varandra så långt det går.
Planen är att gång-och cykeltrafiken ska vara skilda från varandra så långt det går.
Trafikverket planerar för en ny cykelväg mellan Norrtull och Kista, där det ska gå att trampa i högre hastighet än vanligt. Planerna är nu ute på samråd.

Trafikverket planerar för en ny cykelväg mellan Norrtull och Kista, där det ska gå att trampa i högre hastighet än vanligt.

Gång- och cykeltrafiken ska även vara skilda från varandra så långt det går.

Den befintliga sju kilometer långa sträckan är för smal och därför besvärlig för mötande cyklister. Längs delar av stråket är dessutom trafiksäkerheten dålig och det är smalt och svårt att möta andra cyklister.

Den nya snabbcykelvägen löper på den östra sidan längs med E4 från Solna tingshus i Hagaparken, förbi Järva krog och Sörenstorp och slutar vid området Silverdal Helenelund i Sollentuna. Illustration: Trafikverket

Cykelstråket längs E4 mellan Norrtull och Kista ingår som en del i ett möjligt framtida längre regionalt cykelstråk som byggs med en tanken om att få fler att cykelpendla till jobbet.

Om du vill se hur cykelvägen från Solna tingshus till Silverdal i Sollentuna kan komma att se ut så har Trafikverket tagit fram en animering som du kan se här:

Imorgon, onsdag presenteras planerna på  Solna stadsbibliotek mellan klockan 18-21 och på torsdag visas de samma tid på Helenelundsskolan i Sollentuna.

Svårcyklat i Kista – ”Hur tänkte de här”?