Solna växer på Sundbybergs bekostnad

Nya Grow Hotel i Solna strand.
Nya Grow Hotel i Solna strand.
Sveriges minsta kommun, Sundbyberg, blir nu ännu mindre, när Solna tar mark från grannstan.

Sveriges minsta kommun blir nu ännu lite mindre. När det ska byggas hotell på Solnasidan av Landsvägen så får Sundbyberg släppa till mark.

Hotell och restaurang på gång i Solna strand

Det är vid Stora Blå-tomten som det nya Grow Hotel ska byggas. Men för att de ska kunna bygga bland annat en entré till hotellet behöver man justera såväl detaljplan som kommungräns.

Solna skänkte Lilla Alby till Sumpan

Att Solna och Sundbyberg skiftar mark har dock hänt förr i området, bland annat 1995 och nu senast 2006, när Swedbank-huset byggdes. Och ska vi vara petnoga så fick ju Sumpan hela Lilla Alby av Solna för snart 70 år sedan.

Stadsdelen, med en area om 0,32 km² och då 2 810 invånare, överfördes från Solna till Sundbyberg 1949.

Solna krympte förra året

För Solnas del kan man säga att ordningen nu är återställd. För ett år sedan blev Solna nänligen mindre, då det beslutades att kommungränsen mot Stockholm skulle justeras. Då fick Solna släppa till mark till huvudstaden för att inte stadsgränsen skulle skära igenom de nya bostadshus som planerades i Hagastaden.